แจ้งรายชื่อหน่วยบริการที่ยังไม่ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.55 - 31 มี.ค. 57) Print
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Thursday, 10 April 2014 09:51

 แจ้งรายชื่อหน่วยบริการที่ยังไม่ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.55 - 31 มี.ค. 57)  เพื่อประมวลผล รับการจัดสรรงบประมาณ OQF  ให้หน่วยบริการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม โดยส่งเป็นไฟล์ เข้า

mail--> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   ภายในวันที่ 11 เม.ย.57 ก่อนเวลา 16.30 น. ถ้าหน่วยบริการใดไม่ส่งจะถือว่าข้อมูลของหน่วยงานท่านที่มีใน datacenter ถูกต้องแล้ว

04111 รพ.สต.บ้านคำน้อย

04115 รพ.สต.บ้านกุดปลาดุก

04117 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ

04119 รพ.สต.บ้านโคกก่ง

04122 รพ.สต.บ้านห้วยทม

04135 รพ.สต.บ้านจานลาน

04140 รพ.สต.บ้านโพนทอง

04143 รพ.สต.โคกกลาง

04146 รพ.สต.บ้านหัวตะพาน

04147 รพ.สต.บ้านคำพระ

04148 รพ.สต.บ้านโนนหนามแท่ง

04150 รพ.สต.บ้านโคกเลาะ

04151 รพ.สต.บ้านโพนเมืองน้อย

04152 รพ.สต.บ้านขุมเหล็ก

04153 รพ.สต.บ้านสร้างถ่อใน

04154 รพ.สต.บ้านนาคู

04155 รพ.สต.บ้านหนองยอ

04156 รพ.สต.บ้านจิกคู่

04161 รพ.สต.บ้านน้ำท่วม

04162 รพ.สต.บ้านดงบัง

04163 รพ.สต.บ้านดอนชี

04168 รพ.สต.บ้านโคกกลาง

10703 รพ.อำนาจเจริญ

10986 รพ.ปทุมราชวงศา

10987 รพ.พนา

10989 รพ.หัวตะพาน

12412 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ1

23216 รพ.สต.หนองคล้า

23743 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 2

23940 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3

24007 ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง

77769 ศสช.เมืองอำนาจเจริญ (ส่งช่วงข้อมูลผิด)