แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 21 แฟ้มและ43 แฟ้ม(รายเดือน) เมษายน 57 Print
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Wednesday, 07 May 2014 09:15

 แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 21 แฟ้ม และ43 แฟ้ม(รายเดือน) ประจำเดือน เมษายน 57 เข้า datacขenter ภายในวันที่ 8 พ.ค. 57 เพื่อประมวลผลตัวชี้วัด สำหรับการนิเทศจากกระทรวงสาธารณสุข