แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 21 แฟ้มและ43 แฟ้ม(รายเดือน) พฤษภาคม 57 Print
Written by Narongchai k. (ICT)   
Wednesday, 04 June 2014 10:06

 แจ้งหน่วยบริการส่งสำเนาข้อมูล 21 แฟ้มและ43 แฟ้ม(รายเดือน) พฤษภาคม 57

เข้า datacenter ภายในวันที่ 6 มิ.ย. 57