แนวทางการจัดส่งข้อมูล OP/PP รายวันปี 2557 และปี 2558 Print
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Wednesday, 02 July 2014 13:39

 แจ้งทุก รพ สต ให้ดำเนินการส่งข้อมูล op/ pp รายวัน ของเดือน มิ.ย. 57 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ค. 57 ส่วนข้อมูลเดือน กค.57 ให้เก็บไว้ที่เครื่อง  อย่าพึ่งส่ง เคลียข้อมูลปี57 ให้เรียบร้อยก่อน  สำหรับข้อมูลการเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังของ นสค. ให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้มใหม่ โดยเลือกตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 ถึง 30 มิ.ย. 57  โดยส่งเป็นไฟล์มาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  จะทำการประมวลผล KPI ใหม่ ในวันที่ 10 ก.ค. 57

และทุกหน่วยบริการส่งสำเนา 21 แฟ้มเดือนมิ.ย.57 กับ 43 แฟ้ม มิ.ย.57 เข้า datacenter ด้วยนะครับ

Last Updated on Wednesday, 02 July 2014 13:43