รหัสยา 24 หลัก Print
Written by Administrator   
Wednesday, 02 June 2010 12:59

    สอ. หรือสถานบริการใดที่มี รหัสยาไม่ครบ 24 ให้ทำการ base data sycn ใหม่ แล้วจึงส่ง 18 แฟ้มใหม่