ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10 , ICD-10 TM Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 08 March 2018 14:19

        สมาคมเวชสารสนเทศไทย  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค  Basic ICD-10 , ICD-10 TM   ประจำปี  2018  ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น  ค่าลงทะเบียน ๔.๙๐๐ บาท  รายละเอียดตามไฟล์แนบ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Basic ICD-10 TM(1).pdf