อำนาจเจริญ ประกวด จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Monday, 23 May 2011 15:42

 

            เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔ .๐๐ น. จังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ประธานคณะกรรมการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบที่ ๑ และคณะ ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายนพวัชร สิงห์ศักดิ์ดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ดร.นายแพทย์ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นิสิตนักศึกษา สถานประกอบการ และประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรั
alt
ภาพ/ข่าว นายศักดา บุญเฉลียว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.อจ.