รางวัลหน่วยกู้ชีพดีเด่นระดับเขต Print
Written by Administrator   
Tuesday, 04 May 2010 22:14

ดร.นพ. ไพศาล วรสถิตย์ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ) รับรางวัลหน่วยกู้ชีพ (สอ.โพนเมือง อ.พนา)
ดีเด่นระดับเขต จากเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 53 ณ โรงแกรมสตาร์ จ.ระยอง

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Friday, 07 May 2010 11:56