รองเลขาธิการ สปสช.เปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทานฯ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทย Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 24 June 2010 11:22

                เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน   ๒๕๕๓ นายแพทย์ประทีป  ธนกิจเจริญ   รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธานพิธีเปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน และ ธนาคารอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ   ซึ่ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดำเนินการจัดตั้ง นับว่าเป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทศไทย และเป็นโรงงานขาเทียมและธนาคารอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ แห่งที่ ๒ ของประเทศไทย  โดยมี นายบุญสนอง  บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  นายแพทย์ชัยพร  ทองประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดร.นายแพทย์ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวต้อนรับ นายแพทย์ชวลิต  ลิมปวิทยากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ กล่าวรายงาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตตรวจราชการสาธารณสุข เขต ๑๓ นายสว่าง นาคพันธ์ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ  และ คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งในพิธีเปิด มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย นายแพทย์เทอดชัย  มีเกตุ เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมพระราชทานฯ ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียด คำกล่าวต้อนรับ คำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิด และ กำหนดการ ตามเอกสารแนบ)

alt

ภาพ /ข่าว   : นายศักดา  บุญเฉลียว

                   ศูนย์  ICT   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๓

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Amnat Charoen H_Fal.pdf)Amnat Charoen H_Fal.pdf 123 Kb
Last Updated on Thursday, 24 June 2010 11:47