อำนาจเจริญ มอบบันทึกความร่วมมือแก่ร้านอาหารเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Tuesday, 29 June 2010 13:12

          เมื่อวันที่ ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๓  นายบุญสนอง  บุญมี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบบันทึกความร่วมมือให้แก่ร้านอาหารที่จัดทำเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม และ มอบป้ายให้แก่ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ตามสูตร ๒:๑:๑  ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจัหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อสนับสนุนตามโครงการอำนาจเจริญไร้พุง  มุ่งสู่ สุขภาพดี ปี ๒๕๕๓โดยมี ดร.นพ.ไพศาล  วรสถิตย์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานความเป็นมา และผลของการประเมินตามโครงการฯ  รายชื่อร้านอาหาร เมนูชูสุขภาพ และ แผนที่แสดงที่ตั้ง  ดูได้ตาม Link แนบท้าย  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Health_Food.pdf

alt