สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ศึกษาดูงาน HOSxP สสจ.อำนาจเจริญ Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 21 July 2010 15:37

 

                   เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฏาคม  ๒๕๕๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย นพ.ถวัลย์  พบลาภ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม , หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน , สาธารณสุขอำเภอ  และ นักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน ๒๑ คน  เดินทางมาศึกษาดูงาน HOSxP

และ Data  Center ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีศิลป์  อังคุระษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ทพ.ปริญญา ดวงศรี หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะให้การต้อนรับ และ บรรยาย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ     ต่อจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และ ศูนย์สุขภาพชุมชนคำน้อย ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

 

alt

 

ภาพ / ข่าว : นายศักดา  บุญเฉลียว ICT

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 21 July 2010 15:40