คปสอ.แกดำ ศึกษาดูงาน ระบบ คลังข้อมูลสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 29 July 2010 16:13


                     วันนี้(๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๓)  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม  โดยการนำของ  นายบุญกว้าง  ประดับคำ   สาธารณสุขอำเภอแกดำ และ คณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.แกดำ   เดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานคลังข้อมูลสุขภาพ ในจังหวัดอำนาจเจริญ และ การใช้โปรแกรม HOSxP PCU ที่สถานีอนามัยโปร่งหิน ตำบลโพนทอง  อำเภอเสนางคนิคม  โดยมี นายอภิชาต  ทิมเจริญ   นายอำเภอเสนางคนิคม   กล่าวต้อนรับ  ทั้งนี้มี  นายสมศักดิ์  หอมชื่น สาธารณสุขอำเภอเสนางคนิคม หัวหน้าสถานีอนามัยในอำเภอเสนางคนิคม และ เจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยาย

 

alt

 

 

ภาพ / ข่าว  : นายศักดา  บุญเฉลียว  ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร

 

                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  ๒๙/๐๗/๕๓ // ๑๖.๐๐ น.

 

 

Last Updated on Thursday, 29 July 2010 16:18