ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น Print
Written by Administrator   
Wednesday, 01 September 2010 15:57

 

      วันที่ 31  สิงหาคม 2553 เวลา 09.15 น.  ดร.นพ.ไพศาล  วรสถิตย์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.2545  แก่นางสุนิสา สินทรัพย์  บุตรสาวของนายลำพู  ถามะพันธ์  ซึ่งเสียชีวิตจากการรับบริการที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ  โดยมีญาติและเจ้าหน้าที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเป็นสักขีพยาน
alt

 

Last Updated on Wednesday, 01 September 2010 16:01