สสจ.อำนาจเจริญ รับรางวัลผลงานการลงทะเบียนประชาชนผู้มีสิทธิ ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ Print
Written by Administrator   
Wednesday, 20 October 2010 12:17

 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2553  นายแพทย์ไพศาล  วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบเกียรติบัตรผลงานความครอบคลุมการลงทะเบียนประชาชนผู้มีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในเดือนกรกฎาคม  กันยายน 2553  และเกียรติบัตรผลงานดีเด่นสนับสนุนการบริหารหลักประกันสุขภาพ เรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านสุขภาพ ระดับจังหวัด จากนายแพทย์ธีรพล  เจนวิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี  ในเวทีการประชุมชี้แจงระดับเขต

เรื่องการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554  แก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย ผู้บริหารหน่วยบริการประจำ(CUP) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยบริการ ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมลายทอง  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีผู้บริหารระดับอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  หัวหน้าฝ่ายประกันสุขภาพของโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ของจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี 

 

alt

 

Last Updated on Tuesday, 02 November 2010 09:26