รณรงค์ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา ' ๕๓ Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 03 November 2010 13:43

           ในระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม “ อำนาจเจริญ รณรงค์ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา” โดยทางสถาบันวิจัย และประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ถ่ายภาพจอประสาทตา และช่างเทคนิค จำนวน ๓ ทีม ประจำที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จำนวน ๑ ทีม และ ออกตรวจในพื้นที่ทั้ง ๗ อำเภอ จำนวน ๒ ทีม โดยมีเป้าหมายการดำเนินการในผู้ป่วยเบาหวานทุกรายในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน ๑๑,๖๔๙ ราย

 

alt

 

ภาพ / ข่าว  : นายศักดา  บุญเฉลียว ศูนย์ ICT