เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่วนภูมิภาค" Print
Written by สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT)   
Wednesday, 01 August 2012 11:46

เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่วนภูมิภาค

(ณ จังหวัดอุบลราชธานี)"   ที่โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
           ๑.ความรู้เรื่องประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
     โดย นายโสรัจ สุขถาวร Download
  ๒.ความรู้เรื่องเศรษฐกิจไทยในบริบทประชาคมอาเซียน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
     โดย นางสาววัชรี อิทธิอาวัชกุล Download
  ๓.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
     โดย นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ Download
Last Updated on Wednesday, 01 August 2012 13:00