การสมัครใช้ E-mail ภาครัฐ @moph.mail.go.th (เฉพาะจนท.ของ ก.สาธารณสุข เท่านั้น) Print
Written by สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT)   
Thursday, 18 May 2017 00:00

ขั้นตอนการสมัครใช้ E-mail ภาครัฐ @moph.mail.go.th (เฉพาะ จนท. ของกระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น)
๑.กรอกข้อมูลลงให้ไฟล์ Excel ที่แนบมา ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถ Download ได้ที่
http://www.amno.moph.go.th/amno_new/files/update_mailgothai.xls
๒.ส่งสำเนาบัตรข้าราชการแนบมาพร้อมไฟล์ตามข้อ ๑ ในกรณีที่สมัครหลายท่าน ตั้งชื่อหรือ Scan บัตรเรียง
ตามลำดับในการสมัคร และอย่าลืมรับรองสำเนา และซึ่งท่านควรป้องกันข้อมูลของท่านด้วยโดย
(ขีดคร่อมเอกสาร "เอกสารฉบับนี้สำหรับสมัครใช้ E-mail ภาครัฐเท่านั้น")
๓.นำไฟล์ตามข้อ ๑ และ ๒ ส่งรวมกันไปที่ E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it เท่านั้น ครับ

หมายเหตุ

         หากพบปัญหาในการสมัครเข้าใช้งาน หรือต้องการตรวจสอบว่าเคยมี E-mail ภาครัฐ แล้วหรือไม่

ให้ติดต่อโดยตรงที่  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (ICT สธ. เท่านั้น) ครับ

ไฟล์ Excel

Last Updated on Saturday, 26 August 2017 09:25