แผนการบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 Print
Written by สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT)   
Monday, 13 February 2017 16:25

แผนการบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (plan_risk_moph_2557.pdf)แผนการบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแผนการบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25571197 Kb