พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Print
Written by สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT)   
Tuesday, 19 September 2017 00:00

พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (pasadu_2560.pdf)pasadu_2560.pdfพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560286 Kb
Last Updated on Tuesday, 19 September 2017 10:01