ประกาศ สสจ.อจ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 Print
Written by กลุ่มงานนิติการ   
Thursday, 07 February 2019 10:08

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Pdf1.pdf

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

(แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมู,ฯ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/PDF1(1).pdf

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 14:06