พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 16 December 2020 15:27

         พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙  รายละเอียดตามลิงค์ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Nursing Establishment Act.pdf

 

ITA 021/2563   www.amno.moph.go.th/amno_new/files/021-law(3).pdf