มาตรการในการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 03 March 2021 15:20

             มาตรการในการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  รายละเอียดตามลิงค์  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA007-1(3).pdf , www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA007-2(1).pdfwww.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA007-3(1).pdfwww.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA007-4.pdf ,www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA007-5.pdf

 

 

ITA 007/2564  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 007-LAW.pdf

Last Updated on Thursday, 04 March 2021 10:30