ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) Print
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Wednesday, 18 October 2017 12:19

ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 คัน