ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา ให้แก่รพ.ปทุมราชฯ Print
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Wednesday, 29 November 2017 12:00

ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา ให้แก่รพ.ปทุมราชศา จำนวน 1 เครื่อง ตามโครงการเมืองน่าอยู่ทุกกลุ่มคน  ด้วยงบประมาณรายจ่าย ปี 61