ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ให้แก่รพ.ปทุมราชฯ Print
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Wednesday, 29 November 2017 12:06

ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่รพ.ปทุมราชฯ  ตามโครงการเมืองน่าอยู่ทุกกลุ่มคน ด้วยงบประมาณรายจ่ายปี 61