ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ รพ.พนา Print
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Wednesday, 14 February 2018 10:29

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลพนา ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามไฟล์แนบwww.amno.moph.go.th/amno_new/files/e-bidding.pdf