ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ Print
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Wednesday, 14 February 2018 10:47

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน   ๘  รายการ  โรงพยาบาลพนา  ตำบลพนา  อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   รายละเอียดตามไฟล์แนบwww.amno.moph.go.th/amno_new/files/e-biding 8 list.pdf