ประกาผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ Print
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Wednesday, 14 February 2018 11:17

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   ระดับ XGA  ขนาดไม่น้อยกว่า  ANSI  LUMENS  สำนักงานสาธารณสุขจัwww.amno.moph.go.th/amno_new/files/projector.pdfงหวัดอำนาจเจริญ