ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ Print
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Wednesday, 14 February 2018 13:44

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ขนาด  300 กิโลวัตต์  พร้อมชุดควบคุม  โรงพยาบาลพนา  อำเภอพนา  จังหวดอำนาจเจริญ  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/e-bidding 2 1893000.pdf

Last Updated on Wednesday, 14 February 2018 14:30