ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ Print
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Friday, 16 February 2018 16:19

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามละเอียดไฟล์แนบ

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/e-bidding1.pdf

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/e-bidding2.pdf

Last Updated on Saturday, 17 February 2018 10:23