รายงานการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Monday, 18 June 2018 09:46

 รายงานการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  เอกสารตามไฟล์แนบ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/581.pdf

 

นายพงษ์ศักดิ์ มงคลมาตย์ ผู้เผยแพร่