รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Monday, 18 June 2018 09:49

 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เอกสารตามไฟล์แนบwww.amno.moph.go.th/amno_new/files/59.pdf

 

นายพงษ์ศักดิ์ มงคลมาตย์ ผู้เผยแพร่