เผยแพร่/ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ๒๕๖๔ Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Tuesday, 16 February 2021 15:33

            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เผยแพร่เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ปี ๒๕๖๔   และประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔    รายละเอียดตามลิงค์ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA003.pdf

ITA 003/2564 : www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 003-LAW.pdf