เผยแพร่แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และเผยแพร่แผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ปี ๒๕๖๔ Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Tuesday, 16 February 2021 15:40

                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เผยแพร่แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๔ และเผยแพร่แผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๔   รายละเอียดตามลิงค์ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA4-0.pdf  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA4-1.pdf  และ  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA4-2.pdf

 

 

ITA 004/2564 : www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 004-LAW.pdf