เผยแพร่เจตนารมณ์/แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศฯในที่ทำงาน Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Tuesday, 16 February 2021 15:47

               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน  และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ   รายละเอียดตามลิงค์ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA5-1.pdf และ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA5-2.pdf

 

ITA 005/2564  : www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 005-LAW.pdf