รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 10 March 2021 13:20

                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน  รายละเอียดตามลิงค์ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/low008.pdf

 

 

ITA 008/2564  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 008-LAW.pdf