รายงานผลการดำเนินตามแผยปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 10 March 2021 13:39

             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เผยแพร่รายงานผลการดำเนินตามแผยปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและแผนการการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  รายละเอียดตามลิงค์  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/low009-1.pdf  , www.amno.moph.go.th/amno_new/files/low009-2.pdf  , www.amno.moph.go.th/amno_new/files/low009-3.pdf

 

 

ITA  009/2564   www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 009-LAW.pdf