รายงานการวิเคราะห์ความสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 10 March 2021 13:47

                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  รายละเอียดตามลิงค์

 www.amno.moph.go.th/amno_new/files/low010.pdf

 

ITA 010/2564  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 010-LAW.pdf