การดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 11 March 2021 10:22

                    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เผยแพร่กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพยกระดับมาตรฐานการบริการในสถานประกอบการร้านนวดและสปาเพื่อสุขภาพ  รายละเอียดตามลิงค์ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/law011.pdf

 

 

ITA 011/2564  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 011-LAW.pdf