สรุปการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใ ปี ๒๕๖๔ Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Friday, 11 June 2021 15:05

            สสจ.อำนาจเจริญ  ขอสรุปการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใ ปี ๒๕๖๔  รายละเอียดตามลิงค์ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA020-2564.pdf

 

ITA  020/2564  : www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 020-LAW.pdf