รายงานการสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Friday, 27 August 2021 10:34

                    กลุ่มกฏหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รายงานการสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)   รายละเอียด ตามลิงค์  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA028-2564.pdf

 

 

ITA 028/2564 : www.amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 028-LAW.pdf

Last Updated on Friday, 27 August 2021 10:36