รายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ปีงบฯ๖๔ และประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลฯ Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Monday, 27 December 2021 12:02

                     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยกลุ่มกฏหมาย  ขอรายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ฐไซค์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๔  รายละเอียดตามลิงค์ amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA034_1-2564.pdf , amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA034_2-2564.pdf

 

 

ITA 034/2564  : amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 034-LAW.pdf