การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 23 February 2022 14:59

       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มกฏหมาย  จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  รายละเอียดตามลิงค์ amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA003_1-2565.pdf

 

ITA 003/2565 : amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 003-LAW(1).pdf