รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ ประจำปีงบ ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒เดือน) Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 23 February 2022 15:05

               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มกฏหมาย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒เดือน)   รายละเอียดตามลิงค์  amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA003_3-2565.pdf

 

ITA 003/2565  :  amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 003-LAW(2).pdf