รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Friday, 25 March 2022 15:29

            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัอำนาจเจริย  โดยกลุ่มกฏหมาย  รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน  รายละเอียดตามลิงค์ amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA008_1-2565.pdf

 

ITA 008/2565  : amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 008-LAW(1).pdf