โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล จังหวัดอำนาจเจริญ Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Tuesday, 29 March 2022 10:22

       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล จังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล รายละเอียด ตามลิงค์ amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA009-2565.pdf

 

ITA   009/2565  : amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 009-PHA.pdf