ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Print
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 12 May 2022 11:41

            ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รายละเอียดตามลิงค์ amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA015-2565.pdf

 

ITA 015/2565  : amno.moph.go.th/amno_new/files/ITA 015-ICT(1).pdf