ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สสจ.อจ. Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Thursday, 14 March 2019 11:00

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สสจ.อจ. www.amno.moph.go.th/amno_new/files/prakat nakwikor.pdf