รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป Print
Written by นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร   
Tuesday, 19 March 2019 09:10

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ www.amno.moph.go.th/amno_new/files/prakard rabpgs(1).pdf 

Last Updated on Tuesday, 19 March 2019 10:02