ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต Print
Written by กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
Tuesday, 04 February 2020 17:23

 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รายละเอียดตามเอกสารแนบwww.amno.moph.go.th/amno_new/files/20200204173402764.pdf

Last Updated on Tuesday, 04 February 2020 17:25